OrganPlexus - en ny metod inom manuell kinesiologi


OrganPlexus® är en ny revolutionerande test- och behandlingsmetod skapad inom Manual Kinesiology på Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm. Den är grunden för den 1-åriga yrkesutbildningen till Kinesiolog.

Läs mer om vår verksamhet på: Kinesiologi.seOrganPlexus ®


OrganPlexus är syntesen mellan kinesiologi, manuell muskeltestning, muskler, inre organ, endokrina körtlar, autonoma nervplexus, vasomotoriska nervsystemet, 8 chakras, 5 element, 14 akupunkturmeridianer och 8 extraordinära meridianer.


 Mac Pompeius Wolontis, skapare av OrganPlexus

Mac Pompeius Wolontis på Svenska Kinesiologi Skolan håller kurser i den helt nya kinesiologimetoden OrganPlexus.
OrganPlexus skapar en ny unik syntes mellan manuell kinesiologi, neuromuskulära tester, muskler, inre organ och endokrina körtlar, autonoma nervplexus, vasomotoriska nervsystemet, chakras, elementen/transformationerna inom kinesisk medicin, ryggmärgen och ryggradssegment/ryggradskotor och de två vanligaste typerna av akupunkturmeridianer (organmeridianer och extraordinära meridianer).

OrganPlexus är en svensk kinesiologimetod, utvecklad på Svenska Kinesiologi Skolan av Mac Pompeius Wolontis och Daisy Intisdotter, och integrerar autonoma nervsystemet med akupunkturmeridianer och manuell muskeltestning.

OrganPlexus används främst för psykosomatiska och emotionella behandlingar av autonoma nervsystemet, för att testa näringsintoleranser och överkänslighet, behov av näringsämnen för det viktigaste inre organet, för att hitta och arbeta med det mest dysfungerande inre organet eller körteln och neurologisk omprogrammering av nervsystemet för strukturella och mekaniska problem i ryggradssegment, bäcken (SI-led) och käkled.

Grunderna i OrganPlexus är enkla. Man lär sig det på någon timme. Men sedan är användningområdena mycket stora och det går bra att knyta ihop med många andra kinesiologiska kunskaper.

Förkunskaper:
För att lära dig hela systemet med OrganPlexus behöver du förkunskaper i manuell muskeltestning (80 olika tester) och detaljerade kunskaper om 20 akupunkturmeridianer, samt näringskinesiologi och strukturell kinesiologi.
Allt detta ingår i Svenska Kinesiologi Skolans 1-åriga yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog.

Lärare: Instruktör i metoden är Mac Pompeius Wolontis, internationellt tränad och registrerad lärare i kinesiologi sedan 1984, grundaren av yrket "Kinesiolog" i Sverige och utbildningsansvarig för Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Aktuella kurser

Aktuella kurser


NYBÖRJARKURSER
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning     8-10 september 2017
Anatomi och Rörelselära (kinesiologi)     11-14 januari 2018
Fysiologisk kinesiologi 1     8-11 Februari 2018


YRKESUTBILDNINGAR
Schema: Fysiopraktor 2017
Schema: Kinesiolog 2017
Schema: Psykopraktor 2017
Schema: Akupraktor 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2017     12 januari 2017 - 25 februari 2018
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018     12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018     12 Januari 2017 - December 2018
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018     12 Januari 2017 - November 2018


YRKESKURSER - DELKURSER
Fysiologisk Kinesiologi 2     9-12 Mars 2017
Mental Kinesiologi och Psykopraktik     6-9 April 2017
Akupraktik 1 och Meridianterapi     4-7 Maj 2017
Näringskinesiologi 1     15-18 Juni 2017
Neurokinesiologi och Neuromotorik     24-27 Augusti 2017
Fingertestning, OrganPlexus ®     21-24 September 2017


FÖRDJUPNINGSKURSER - VIDAREUTBILDNING
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology     23-26 Februari 2017
Mobilisering och Manuell Impulsering®     23-26 mars 2017
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 1     30 mars - 2 april 2017
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2     11-15 maj 2017
Advanced course in Neuroenergetic Psychology NEP     18-21 maj 2017
Kinesiologi och Kosmos     7-13 augusti 2017
Emotionell kroppsbehandling - Psykopraktik 2     14-17 September 2017
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur     7-8 oktober 2017
Repetition i kinesiologi     januari-december 2016
Licensavgift för Praktor®     5 årLär dig Muskeltestning, Kinesiologi och OrganPlexus på Svenska Kinesiologi Skolan


Kinesiologi - Kinesiology

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com


Svenska Kinesiologi Skolan
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669

Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Praktor logotype, ett registrerat varumärke